KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Opłaty za przedszkole

  1. Przedszkole Miejskie nr 48  prowadzone przez Miasto Łódź realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8.00- 13.00.
  2. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem, o którym mowa w pkt. 1 dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat określa się opłatę w wysokości 1 zł.
  3. Z opłaty, o której mowa w pkt.2 zwolnieni są rodzice:
  • posiadający Łódzką Kartę Dużej Rodziny
  • tworzący rodzinne domy dziecka
  • tworzący rodziny zastępcze

Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi:

3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 8,00 zł

2 posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) - 6,40 zł

1 posiłek (obiad) - 4,00 zł

Opłatę miesięczną stanowi: suma iloczynu stawki godzinowej (1 zł) i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację podstawy programowej oraz iloczynu dziennej stawki żywieniowej i dni obecności dziecka w przedszkolu.

Opłaty za przedszkole można dokonywać na konto:

 53 1560 0013 2028 0000 1791 0004
z dopiskiem:
Imię i Nazwisko dziecka.................................
Kwota za pobyt…………………….................
Kwota za żywienie………………………….....

Wpłat należy dokonywać do 15-go dnia miesiąca po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości opłat.

Wpłaty na Radę Rodziców można wpłacać na konto:

74 1240 3419 1111 0000 3557 3760
z dopiskiem: Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 48.