KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

UWAGA: nasze przedszkole nie bierze udziału w rekrutacji uzupełniającej

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLI POSIADAJĄCYCH WOLNE MIEJSCA

 


Podpisywanie informacji dotyczącej korzystania z usług świadczonych przez przedszkole

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r.

 W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

 


 

5 CZERWCA 2020 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

Informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata  do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

UWAGA!!!

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r.

 W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

 


Rodzice/prawni opiekunowie wyniki rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola otrzymają logując się  na swoje konto w systemie rekrutacji. Po uzyskaniu wyników rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych elektronicznie potwierdzają wolę przyjęcia w systemie rekrutacji.

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.


KOMUNIKAT  Z OSTATNIEJ CHWILI

w związku ze zmianą przepisów prawa  LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH NIE UMIESZCZAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA.


27 maja 2020r o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

DODATKOWO:

informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata  do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto
w systemie elektronicznej rekrutacji

OD 27 MAJA  DO 29 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00  rodzice/ prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany.

Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu wyników rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział:

  1. dzieci urodzone w latach 2014– 2017,
  2. dzieci z rocznika 2013, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca i obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

4 MAJA 2020 r. O GODZ. 08:00  zostanie uruchomiona strona internetowa (lodz.formico.pl), na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  DO 15 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

UWAGA!!!

Rodzice/ prawni opiekunowie nie składają wniosku w wersji papierowej w placówkach wskazanych na liście preferencji tylko załączają wniosek i inne dokumenty w formie załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.

  1. Należy  wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
  2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
  3. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie  inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.

Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka pierwszego wyboru.

Po weryfikacji wniosków:

  1. 27 MAJA 2020 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Listy umieszczone zostaną na stronie internetowej placówki.

DODATKOWO:

informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata  do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto
w systemie elektronicznej rekrutacji

lub

 rodzice/prawni opiekunowie informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany we wniosku.

  1. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie
    OD 27 MAJA  DO 29 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany.

Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu wyników rekrutacji
o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja
z przyjęcia kandydata do danej placówki.

  1. 5 CZERWCA 2020 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

Listy dzieci umieszczone zostaną na stronie internetowej placówki.

DODATKOWO:

informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata  do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

UWAGA!!!

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r.

 W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 i film jak prawidłowo wypełnić wniosek znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Miasta Łodzi:

 https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/


Rekrutacja do szkół podstawowych

Także 4 maja rozpoczyna się rekrutacja do klas I szkół podstawowych, również z uwagi na epidemię - odbywa się elektronicznie.

Rekrutacja trwa do 29 maja do godz. 15:00. Podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje rejonizacja co oznacza, że każdy kandydat ma zapewnione miejsce w szkole rejonowej zgodnie z miejscem zamieszkania.

Przyjęcia do szkół spoza rejonu będą możliwe pod warunkiem, że w klasach będą wolne miejsca.

Przyjęcia odbywają się na podstawie zgłoszenia, które należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i skan lub zdjęcie wniosku załączyć w systemie logowania jako załącznik.

Logowanie do systemu rekrutacyjnego: lodz.elemento.pl

Szczegółowe informacje oraz film instruktażowy: https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/


Rekrutacja- harmonogram 

W załączonym pliku podajemy zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 31 marca 2020r dot. harmonogramu czynności rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/ 2021

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi


Rekrutacja- zmiana terminu

Rekrutacja do przedszkoli – w formie elektronicznej -  odbędzie się w terminie 4- 15 maja 2020r. 

Pozostałe zasady pozostają bez zmian pod warunkiem, ze MEN nie wydłuży zawieszenia zajęć dydaktycznych w przedszkolach i szkołach. 


Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 48 w Łodzi

z dnia 20 marca 2020r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021

 Podstawa prawna:

art. 153 ust. 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248.)

 Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 48 w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie 01.04.2020 – 17.04.2020 .

 Zgodnie z art. 153 w ust. 2 powołanej ustawy na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 189 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 .

 Liczba wolnych miejsc wynosi:61 .

 Łódź, dnia 20 marca 2020 r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 48

Maria Brzeska


Uwaga zmiana terminu Klubu Malucha

W związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego  ( by nie organizować wyjść i nie przyjmować w charakterze gości dzieci nie uczęszczających do naszego przedszkola) terminy zajęć w ramach Klubu Malucha ulegną zmianie. O dokładnym harmonogramie zostaniecie Państwo poinformowani w terminie późniejszym.


Rekrutacja

Uwaga Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/ 2021  w naszym przedszkolu będą dostępne  od 9 marca b.r. ( poniedziałek).    Wypełnione i podpisane deklaracje składacie Państwo do dnia 17 marca 2020r

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/ 2021 odbywać się będzie przy pomocy systemu elektronicznego w terminie 1 kwietnia b.r. - 17 kwietnia b.r. do godz. 15.00.  Poniżej w załącznikach przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/ 2021

Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym


 Klub Malucha

Serdecznie zapraszamy za zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3, 4-letnich w ramach "Klubu Malucha". Zajęcia odbywać się będą w godzinach 16.00- 17.00 w następujących terminach:

19 marca 2020r ( czwartek) budynek przy ul. Rojnej 29

24 marca 2020r ( wtorek) budynek przy ul. Rojnej 31

2 kwietnia 2020r  (czwartek) budynek przy ul. Rojnej 29

7 kwietnia 2020r ( wtorek) budynek przy ul. Rojnej 31