KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Strefa rodzica

 Aktualności

 


Uwaga

Rodziców dzieci uczulonych na produkty spożywcze prosimy o zgłaszanie tego faktu 1 września rano  do dyrektora ( dzieci z budynku Rojna 31) i wicedyrektora przedszkola ( dzieci z budynku Rojna 29).

 


PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020R


LIST WICEPREZYDENTA ŁODZI DO RODZICÓW


LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW


PRACA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 48 W ŁODZI OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020R

Od dnia 1 września 2020r zapraszamy wszystkie dzieci przyjęte do naszego przedszkola. Przedszkole pracuje w godz. 6.00- 17.00

 

Wszystkich Rodziców prosimy o wydrukowanie ( dwustronne) poniższych dokumentów ( do pobrania poniżej) ), podpisanie ich przez obydwoje rodziców ( z datą 01.09.2020r)  i dostarczenie 1 września 2020r ( ew. pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu, nie później niż do dn. 10 września)

 

Rodzice uczestniczący w rekrutacji zobowiązani są również do dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych ( oryginału wniosku rekrutacyjnego oraz oryginałów załączników dołączonych do wniosku)

Rodziców korzystających z opieki MOPS oraz posiadających Łódzką Kartę Dużej Rodziny prosimy o zgłoszenie się pierwszego dnia pobytu dziecka do Dyrektora Przedszkola.

Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy Państwa na zebranie organizacyjne w roku szkolnym 2020/2021. Zebrania odbędą się o godz. 17.00 w następujących terminach:

02.09. 2020 (środa) - grupy I i VI

03. 09. 2020 (czwartek) - grupy II i VII

04. 09. 2020 (piątek) – grupy III i VIII 

07.09.2020 ( poniedziałek) – grupy IV i IX     

08.09. 2020 ( wtorek) – grupy V i X

Prosimy o przygotowanie własnego długopisu.

Ze względu na reżim sanitarny,  na zebraniu może być obecny 1 z  rodziców/opiekunów prawnych.

Prosimy również o zapewnienie dzieciom opieki w domu podczas zebrania.

Informacja dla Rodziców obowiązująca od 01. 09. 2020r.
 • Przedszkole pracuje w godzinach 6.00- 17.00.
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 • Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do pierwszego pomieszczenia szatni zachowując zasadę:

-1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

- opiekunowie zobowiązani są stosować środki ochronne w postaci osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

- W pierwszym pomieszczeniu szatni może przebywać maksymalnie 4 rodziców z dziećmi. Pozostali rodzice czekają na zewnątrz budynku, zachowując co najmniej 1,5m  dystans społeczny.

 • Dziecko wchodzi na teren innych pomieszczeń przedszkola samo. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów prawnych do innych pomieszczeń przedszkolnych.
 • Wyjątek stanowią rodzice dzieci 3- letnich, będących w okresie adaptacji, którzy  w miesiącu wrześniu mają możliwość doprowadzenia dziecka do drzwi wejściowych sali.
 • W momencie zauważenia niepokojących objawów u dziecka może być dokonywany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym. Rodzice/ opiekunowie prawni, przyprowadzając dziecko do przedszkola, wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 • Jeżeli w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zaobserwuje się u niego podwyższoną temperaturę lub jakiekolwiek inne objawy chorobowe, nauczyciel powiadamia dyrektora. Rodzice są powiadamiani telefonicznie o sytuacji dot. dziecka. Po zawiadomieniu telefonicznym rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym.
 • Rodzice/opiekunowie prawni, przyprowadzający dziecko do przedszkola, zobowiązani są do podania swoich aktualnych numerów kontaktowych, pracownicy przedszkola  – w sytuacjach nagłych – w pierwszej kolejności kontaktują się z rodzicem/opiekunem prawnym drogą telefoniczną. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani  do każdorazowego odbierania połączeń telefonicznych przychodzących z przedszkola.
 • W przypadku zmiany numeru telefonu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani  do natychmiastowego powiadomienia przedszkola o zmianie danych kontaktowych.
 • W związku z reżimem sanitarnym dzieci będą przyjmowane do przedszkola od 6:00 do godziny 8:30, odbierane od godziny 14:50 do 17.00. 
 • Rodzice dzieci 3- letnich w miesiącu wrześniu mają możliwość odbioru dziecka również w godzinach 12.00- 12.30.
 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci w miarę możliwości jak najbardziej minimalizują czas przebywania w szatni.
 • W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy oddziału, do którego dziecko uczęszcza ( gr. I- 8.00- 15.30; gr. II 6.00- 16.00; gr. III 7.00- 17.00; gr. IV 7.30- 16.00; gr. V 8.00- 17.00; gr. VI 8.00- 15.30; gr. VII 6.00- 16.00; gr. VIII 7.30- 17.00;  gr. IX 7.00- 16.00; gr. X 8.00- 17.00).
 • Dziecko nie może przynosić ze sobą do przedszkola lub wynosić z placówki żadnych przedmiotów. Wprowadza się kategoryczny zakaz przynoszenia własnego jedzenia i picia przez dzieci do przedszkola. Jakiekolwiek produkty spożywcze pozostawione na terenie placówki zostaną niezwłocznie usunięte przez pracowników przedszkola.
 • Po odebraniu dziecka z przedszkola do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z ogrodu przedszkolnego.
 • W związku z obowiązkiem pracy w reżimie sanitarnym we wszystkich grupach wiekowych nie będzie możliwości mycia zębów.
 • Dzieci 3- letnie będą leżakować.
 • Rzeczy osobiste dzieci należy umieścić  w szczelnie zamkniętej i podpisanej torbie strunowej.

Uwaga Rodzice

Nasze działania będą na bieżąco dostosowywane do zmieniających się aktów prawnych, dlatego prosimy o systematyczne zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej przedszkola.

 

 


Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi z dn. 03.08.2020r


Procedura Bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi z dn. 3.07.2020r


Rodziców dzieci, które nie uczęszczają obecnie do przedszkola i którzy do tej pory nie odebrali rzeczy dzieci ( worki ze strojami, pościel, buty) bardzo prosimy o ich odbiór do dnia 10 lipca. 


Uwaga Rodzice dzieci z grup: IV, V i X

Pamiątki z okazji Pożegnania Starszaków (albumy ze zdjęciami) będą do odebrania od dnia 7 lipca b.r. ( wtorek) u wicedyrektora przedszkola w godz. 9.00- 15.00.

 


Uwaga Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola  na okres wakacji ( z którymi przedszkole kontaktowało się telefonicznie)

W załączonych poniżej plikach znajdują się dokumenty do pobrania ( karta zapisu oraz oświadczenie). Wydrukowane, wypełnione i podpisane dokumenty  należy zeskanować lub zrobić zdjęcie oraz  przesłać do dnia 26 czerwca b.r. ( piątek) na adres e-mail: covid@pm48.elodz.edu.pl

Oryginały bardzo prosimy dostarczyć w pierwszym dniu pobytu dziecka w wakacje.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w trakcie reżimu sanitarnego.

karta zapisu do przedszkola na okres wakacji

oświadczenie do pobrania

Procedura bezpieczeństwa


Podpisywanie informacji dotyczącej korzystania z usług świadczonych przez przedszkole

 

Podpisywanie informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole na rok szkolny 2020/ 2021 odbędzie się w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu w nowym roku szkolnym nie później jednak niż do 10 września 2020 r.

 


DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

 Przedszkole Miejskie nr 48 w Łodzi w okresie wakacji będzie funkcjonowało, sprawując opiekę nad dziećmi w reżimie sanitarnym w miesiącach lipiec-sierpień 2020 r. Rodzice, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki, mogą zapisać swoje dziecko do przedszkola, do którego w chwili obecnej ono uczęszcza, zgłaszając telefonicznie chęć jego zapisu do dyrektora lub wicedyrektora  przedszkola do dnia 19 czerwca 2020 r.

Dzieci uczęszczające do innych przedszkoli mogą być zapisane jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Stawka żywieniowa w okresie wakacyjnym wynosić będzie 10,00 zł dziennie za trzy posiłki.

Jednocześnie informujemy, że mimo wprowadzenia w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych mających na celu przeciwdziałanie COVID -19, na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19. W  przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu, rodzina jak i najbliższe otoczenie dziecka zostaną skierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę, a w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka bądź osoby z jego najbliższego otoczenia, placówka zostanie zamknięta do odwołania, a dzieci uczęszczające w tym czasie do przedszkola jak i rodzina, najbliższe otoczenie, pracownicy przedszkola zostaną skierowani na kwarantannę.

Wykaz przedszkoli pracujących w wakacje

Przedszkola wyłączone z pracy w wakacje


Szanowni Państwo,

Od 2017r Uniwersytet SWPS w Poznaniu prowadzi badania, nad tym w jaki sposób cechy osobowości związane są z postrzeganiem własnego rodzicielstwa oraz związku partnerskiego. Badający chcą poznać opinie rodziców nie tylko na temat tych dobrych, ale także tych trudnych stron rodzicielstwa i bycia w związku: poczucia stresu, obciążenia, niepewności. Wyniki niniejszego badania pozwolą na lepsze zrozumienie sytuacji rodziców i zaplanowanie skuteczniejszych form wsparcia psychologicznego. Do udziału w badaniach Pracownicy Uniwersytetu SWPS  zapraszają rodziców w wieku od 18 do 45 lat. Bardzo prosimy o wsparcie tych badań i wypełnienie ankiety ( ankietę można wypełnić tylko do końca maja).

https://www.surveymonkey.com/r/PB6_SWPS


Uwaga Rodzice zgłaszający potrzebę korzystania z usług przedszkola w reżimie sanitarnym 

Od dnia 25 maja b.r. przedszkole wznawia działalność w reżimie sanitarnym. Zgodnie z ustaleniami przekazanymi Państwu drogą telefoniczną prosimy o dostarczenie wydrukowanych i podpisanych oświadczeń oraz przyprowadzenie dzieci zgodnie z procedurą bezpieczeństwa do godz. 8.00.


Uwaga Rodzice zgłaszający potrzebę korzystania z usług przedszkola

W trosce o bezpieczny pobyt dzieci  w przedszkolu oraz z uwagi na trwające badania i konieczność ich potwierdzenia przedszkole nie wznowi działalności od 18 do 22 maja 2020 r.


Uwaga Rodzice zgłaszający potrzebę korzystania z usług przedszkola w reżimie sanitarnym ( ankieta z dnia 7 maja b.r.)

Zawiadamiamy, iż rodzica każdego zakwalifikowanego dziecka poinformujemy telefonicznie o szczegółowych warunkach przyjęcia dziecka do przedszkola. Rodziców dzieci przyjętych prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia (oświadczenie do pobrania). Podpisany przez obydwoje rodziców druk należy dostarczyć w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Dla przyjętych dzieci przedszkole będzie czynne od 18 maja b.r.

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi     


 


 

15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin. – To wspaniała okazja, by przypomnieć, jak ważną rolę w społeczeństwie pełni właśnie rodzina.W załączeniu informacje dotyczące realizacji polityki prorodzinnej.W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji epidemiologicznej pamiętajmy o najbliższych dbając o nasze zdrowie i relacje

 Wspierać rodzinę, spełniać marzenia. Międzynarodowy Dzień Rodzin


Szanowni Państwo

Działania przedszkola są zawieszone do 15 maja b.r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 11 maja 2020r


Szanowni Państwo

Prosimy o wydrukowanie załączonej poniżej ankiety przesłanej do placówki przez Panią Wiceprezydent Miasta Łodzi, a dotyczącej organizacji zajęć opiekuńczych
w przedszkolu w trakcie trwania epidemii COVID-19.

Następnie prosimy o wypełnienie i podpisanie ankiety oraz przesłanie jej skanu lub zdjęcia najpóźniej do dnia 11 maja 2020 do godz. 12.00
na poniższy adres mailowy: covid@pm48.elodz.edu.pl

Ankietę wypełniają TYLKO rodzice/ opiekunowie prawni potrzebujący opieki przedszkolnej dla dziecka w reżimie sanitarnym.

O przyjęciu dziecka do przedszkola w reżimie sanitarnym, rodzice/ opiekunowie prawni zostaną poinformowani.

Maria Brzeska Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 48 w Łodzi

ANKIETA DLA RODZICÓW     

 


Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi


Wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków


Wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres

3 maja 2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony do 24 maja. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Od 6 maja br. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi – jest to możliwość, nie obowiązek. Będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w rejonie oraz po konsultacji z rodzicami.

Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli mimo otwarcia placówki, rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095


 

Epidemia koronawirusa oraz związany z nim przymus odosobnienia zintensyfikowały zjawisko przemocy domowej. Izolacja społeczna, przebywanie na niedużej powierzchni, niepewność finansowa oraz nasilający się lęk o przyszłość zdecydowanie wzmagają zjawisko. Pojawia się wiele emocji, z którymi trudno sobie poradzić. Lęk, strach, wszechobecne poczucie zagrożenia, niepewność, utrata kontroli, napięcie emocjonalne i stres wynikający z najnowszych doniesień medialnych to tylko niektóre z impulsów wywołujących agresję u osób dorosłych. Sprawcy przemocy czują się również bardziej bezkarni, bo możliwości bezpośredniej pomocy osobom doświadczającym krzywdy, są ograniczone.
LINK do strony zawierającej informacje o tym jak przeciwdziałać przemocy w tym szczególnie trudnym dla wszystkich czasie:

 https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/lodz-przeciw-przemocy/ | https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/lodz-przeciw-przemocy

Rekomendowana procedura podejmowania interwencji w sprawie dziecka krzywdzonego w okresie epidemii:

  https://fdds.pl/wp-content/uploads/2020/04/Interwencja-na-rzecz-dziecka-krzywdzonego-w-okresie-epidemii.pdf?fbclid=IwAR1zbzS4jscSPj5UZ8AOxS8NNUgQQf7m5J6z_hji_IPEcrlv5HzLOZmppM8 


Rekrutacja do szkoły podstawowej

 4 maja rozpoczyna się rekrutacja do klas I szkół podstawowych, również z uwagi na epidemię - odbywa się elektronicznie.

Rekrutacja trwa do 29 maja do godz. 15:00. Podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje rejonizacja co oznacza, że każdy kandydat ma zapewnione miejsce w szkole rejonowej zgodnie z miejscem zamieszkania.

Przyjęcia do szkół spoza rejonu będą możliwe pod warunkiem, że w klasach będą wolne miejsca.

Przyjęcia odbywają się na podstawie zgłoszenia, które należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i skan lub zdjęcie wniosku załączyć w systemie logowania jako załącznik.

Logowanie do systemu rekrutacyjnego: lodz.elemento.pl

Szczegółowe informacje oraz film instruktażowy: https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/Uwaga Rodzice dzieci z gr. X

Serdecznie zapraszam Państwa po odbiór informacji o gotowości szkolnej w dn. 29 kwietnia b.r. ( przyszła środa) w godz. 8.00- 15.00. Jeśli mają Państwo obawy aby przyjść do przedszkola, zabezpieczoną informację mogę przekazać drogą elektroniczną.

 Bardzo proszę o adres e-mail tych Państwa, którzy chcieliby uzyskać informację w ten właśnie sposób ( mój adres e-mail: d.jarczewska@pm48.elodz.edu.pl).

Będę na Państwa czekała w sali gr. VI . Bardzo proszę podchodzić pojedynczo od strony tarasu zachowując wszelkie środki ostrożności ( własny długopis, maseczka lub przyłbica). Dodatkowo będą Państwo mogli odebrać karty pracy i inne rzeczy osobiste dzieci.

Pozdrawiam Dorota Jarczewska


Drodzy Rodzice, kochane dzieci

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzymy Państwu w tym szczególnym czasie przede wszystkim zdrowia, pogody ducha i uśmiechu. Niech świąteczny czas spędzony w gronie najbliższych wniesie do Waszych serc wiosenną radość, spokój, ciepło i nadzieję.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Pracownicy przedszkola.


Kochani Rodzice...

 Serdecznie dziękujemy Wam za przekazanie 1% podatku w 2019r. i prosimy o wsparcie i przekazanie 1% podatku również w tym roku.

 Podczas wypełniania formularza PIT prosimy wpisać KRS: 0000270261 ; cel szczegółowy:  PRZEDSZKOLE 48 ŁÓDŹ 8063  


Drodzy Państwo. 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

otwieramy na naszej stronie internetowej zakładkę "Domowe Przedszkole". 

W miejscu tym będą pojawiać się zadania do wykonania w domu, propozycje ciekawych zabaw, ćwiczeń logopedycznych, plastycznych i wiele innych propozycji dla Państwa i dzieci. 


Drodzy Państwo,

Sytuacja, w jakiej obecnie wszyscy się znaleźliśmy w związku z pandemią koronawirusa i niebezpieczeństwem jego rozprzestrzeniania się wymusza czasowe ograniczenie bezpośredniego kontaktu z Państwem.
Od 16.03.2020 do odwołania prosimy kontaktować się z placówką wyłącznie telefonicznie,  w godzinach 8.00 – 13.00.
Prosimy nie składać dokumentów papierowych (nie będą przyjmowane ze względów bezpieczeństwa).
Dokumenty – deklaracje kontynuacji należy przesyłać na adres: kontakt@pm48.elodz.edu.pl do dnia 17.03.2020r.

Maria Brzeska

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 48 w Łodzi


DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLACH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU ZOSTAJĄ ZAWIESZONE

NA OKRES 12.03.2020- 25.03.2020.

12 i 13 marca br. będą prowadzone jedynie działania opiekuńcze w sytuacji całkowitego braku możliwości zapewnienia opieki dziecku.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
 • 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze ( wyłącznie w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dziecku na terenie domu )
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS oraz  https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora  na stronie internetowej przedszkola

Komunikat MEN


Uwaga zmiana terminu Klubu Malucha

W związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego  ( by nie organizować wyjść i nie przyjmować w charakterze gości dzieci nie uczęszczających do naszego przedszkola) terminy zajęć w ramach Klubu Malucha ulegną zmianie. O dokładnym harmonogramie zostaniecie Państwo poinformowani w terminie późniejszym.


Uwaga Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/ 2021  w naszym przedszkolu będą dostępne od 9 marca b.r. ( poniedziałek).     Wypełnione i podpisane deklaracje składacie Państwo do dnia 17 marca 2020r.

Poniżej plik do pobrania w razie nieobecności dziecka:

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego


Czyściochowe Przedszkole

Nasze przedszkole bierze udział w programie edukacyjnym dla przedszkoli organizowanym przez firmę Rossmann „Czyściochowe Przedszkole”.                                    Kochani Rodzice możecie pomóc naszemu przedszkolu oddając codziennie głos na stronie www.rossmann.pl/czysciochowo.                                         

Pamiętajcie! Oddawać głosy można od 2 marca 2020r. (poniedziałek).

GŁOSUJCIE!!!


WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego  w zakresie profilaktyki zdrowotnej  apelujemy do rodziców, aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.
Prosimy, aby wspólnie z nami przypominali Państwo dzieciom o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody lub dezynfekowania dłoni płynami, żelami na bazie alkoholu oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Zgodnie z sugestią Ministerstwa Edukacji Narodowej udostępniamy również instrukcję mycia rąk.

PRAWIDŁOWE MYCIE RĄK

 Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje również, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do 8 roku życia, pracownikowi należy się zasiłek opiekuńczy z tytułu zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to zasiłek, który przysługuje jednemu z pracujących rodziców.
Zasiłek wypłacany jest – tak jak świadczenie  chorobowe.


Klub Malucha 2020

Serdecznie zapraszamy dzieci 3,4- letnie ( które nie chodzą do przedszkola) na zajęcia adaptacyjne w ramach Klubu Malucha. Zajęcia odbywać się będą w godz. 16.00- 17.00 w następujących terminach:

19 marca budynek przy ul. Rojnej 29

24 marca budynek przy ul. Rojnej 31

2 kwietnia budynek przy ul Rojnej 29

7 kwietnia budynek przy ul. Rojnej 31


REKRUTACJA

W związku ze zbliżającym się procesem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w załącznikach podajemy informacje dotyczące kryteriów i harmonogramu rekrutacji oraz zasady rekrutacji

zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/ 2021

uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego

zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym


Drodzy Rodzice!

Planujemy zorganizowanie w naszym przedszkolu wystawy dla dzieci pt.: „Dawniej i dziś - Łódź w oczach naszych dziadków” Liczymy na Waszą pomoc!

Jeśli macie w domu, u babć, na działkach sprzęty, które używane były dawniej i nasze dzieci ich już nie znają, prosimy o wypożyczenie ich na naszą wystawę. Mogą to być również zdjęcia Łodzi z lat 70, 80, elementy ubioru modne w tamtych latach…

Prosimy o przynoszenie eksponatów do dnia 22.01.2020 do nauczycielek grupy I lub X

 Czekamy na Wasze wsparcie!


Uwaga Rodzice...

Od poniedziałku 2 września b.r.  przedszkole czynne jest w godzinach 6:00- 17:00.

W związku z trwającym do końca września b.r. remontem elewacji budynku przy ul. Rojnej 29 bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przyprowadzania i odbierania dzieci a także do ograniczenia do minimum poruszania się wokół budynku ( wokół budynku znajdują się strefy wyłączone z użytkowania). W trakcie trwania prac prosimy o nie korzystanie i nie wchodzenie na teren ogrodu przedszkolnego ( do dyspozycji pozostaje ogród przy drugim budynku). W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa dzieci apelujemy o stosowanie się do obowiązujących zasad. Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.