KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia

W styczniu...


Dzieci z grupy I będą: 

 • uczyć się piosenek  ,,Zostań Jezu mym braciszkiem’’, ,, Nie miały Aniołki choinki na święta’’, ,,Świeć Gwiazdeczko’’, ,,Mikołaj jedzie samochodem’’
 • ćwiczyć układ taneczny do piosenek ,,Chodź gwiazdeczko’’, ,,Little Snowflake’’,
 • trenować poprawną artykulację,
 • dowiadywać się jak można wspomagać ptaki zimą,
 • rozpoznawać wybrane gatunki ptaków,
 • przygotowywać przedstawienie wigilijne z nauczycielem,
 • wykonywać ozdoby świąteczne/stroić choinkę,
 • poznawać zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • przeliczać według własnych możliwości,
 • układać rytmy

Dzieci z grupy II będą:

 • doskonalić umiejętność wyznaczania kierunków względem siebie, np.: przed siebie, w bok, za siebie,
 • uczyć się piosenek: ,,Siedem reniferów”, ,,Zima, zima, zima”,
 • uczyć się układów choreograficznych do piosenek: ,,Little Snowflake”, ,,I’ m the Happiset Christmas Tree”,
 • doskonalić umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby,
 • przygotowywać przedstawienie wigilijne wraz z nauczycielkami, 
 • poznawać zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. 

Dzieci z grupy III będą:

 • toczyć piłkę z jednoczesnym omijaniem przeszkód
 • wyjaśniać, w jaki sposób należy zachować się w chwili zagrożenia
 • szanować własność i wytwory pracy innych dzieci
 • uważnie słuchać wypowiedzi innych i powtarzać je
 • nazywać pory roku
 • rozpoznawać i nazywać zjawiska pogodowe charakterystyczne dla zimy
 • aktywnie słuchać muzyki
 • uczestniczyć w przygotowywaniu upominków i występu artystycznego z okazji dnia babci i dziadka.

Dzieci z grupy IV będą

 • doskonalić umiejętność samodzielnego ubierania i rozbierania się,
 • uczestniczyć w zabawach logopedycznych, usprawniać motorykę aparatu artykulacyjnego,
 • doskonalić umiejętność analizy i syntezy głoskowej i sylabowej oraz wyodrębniać głoski w nagłosie i wygłosie wyrazów,
 • uczestniczyć w zabawach i grach związanych z literami (n, b, z, u),
 • układać i kontynuować rytmy,
 • przeliczać zbiory i przyporządkowywać do nich odpowiednie cyfry,
 • rozmawiać o sposobach pomagania zwierzętom podczas zimy,
 • poznawać i śpiewać piosenki dotyczące świąt Bożego Narodzenia,
 • samodzielnie odtwarzać na dzwonkach układy muzyczne kolorowych nut,
 • poznawać tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia,
 • uczestniczyć w zabawach grafomotorycznych według Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

 Dzieci z grupy V będą: 

 • Uczyć się dbałości o osobiste rzeczy i nie narażania ich na zgubienie
 • powtarzać określone ruchy zgodnie z podaną sekwencją
 • odwzorowywać na kratkowanej kartce papieru określony kształt, wzór
 • wskazywać , określać  werbalnie  różnice jakościowe w budowie, rozmieszczeniu   obiektów w przestrzeni
 • rozmawiać o pozytywnych emocjach
 • podejmować  działania na rzecz innych
 • utrwalać numery telefonów służb interwencyjnych
 • wyszukiwać  wyrazy   bliskoznaczne
 • wzbogacać wiedzę na temat Polski poznając Gdańsk
 • poznawać  cyfrę  6 oraz 7
 • podejmować próby odczytywania  godzin na zegarze
 • poznawać  charakterystykę zimnej strefie klimatycznej
 • maszerować, podskakiwać   zgodnie z podanym  rytmem; odtwarzać klaskaniem, tupaniem, z użyciem  przedmiotu np. klocka, instrumentu prosty wzorzec rytmiczny
 • rozróżniać oraz  elementy pierwszego i drugiego planu na obrazku

Dzieci z grupy VI będą:

 • poznawać wybrane urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego, ich przeznaczenie oraz niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zakazu samodzielnego ich włączania i użytkowania przez dzieci 
 • uczestniczyć w przygotowaniu programu artystycznego oraz upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka 
 • doskonalić umiejętność wypowiadania się na temat określony 
 • przeliczać elementy pojedynczo w zakresie trzech; zapamiętywać te, które już były policzone 
 • obserwować zmiany w otoczeniu związane z aktualną porą roku- zimą, rozpoznawać i nazywać zjawiska pogodowe charakterystyczne dla zimy 
 • dowiadywać się, w jaki sposób można zimą pomagać ptakom - zachęcanie do ich właściwego dokarmiania 
 • doskonalić technikę posługiwania się pędzlem podczas malowania oraz umiejętność malowania określonej powierzchni ograniczonej konturami 
 • wyjaśniać, w jaki sposób należy zachować się w chwili zagrożenia; poznawać zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie oraz dowiadywać się o istnieniu numerów telefonów alarmowych 
 • szanować wytwory pracy i zabawy innych dzieci 
 • poznawać niektóre instrumenty perkusyjne- bębenek i grzechotkę 
 • doskonalić technikę rzutu woreczkiem przed siebie i do celu 

Dzieci z grupy VII będą:

 • poznawać sposoby w jaki ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy 
 • porównywać oraz klasyfikować przedmioty ze względu na ich kolor, wielkość i kształt 
 • dzielić wyrazy na sylaby 
 • śpiewać piosenki „Ruda wiewióreczka”, „Wietrzyk psotnik” 
 • ćwiczyć samodzielność podczas ubierania i rozbierania się 
 • poznawać symbole narodowe 
 • słuchać hymnu 
 • wykonywać prace plastyczne zgodnie z omawianą tematyką 
 • aktywnie uczestniczyć w zabawach na świeżym powietrzu 

Dzieci z grupy VIII będą:

 • przygotowywać upominki dla swoich Babć i Dziadków,
 • recytować krótkie wiersze, śpiewać piosenki oraz tańczyć polkę z okazji Dnia Babci i Dziadka,

 • rozpoznawać figury geometryczne (koło, kwadrat),

 • eksperymentować z lodem,

 • nazywać sporty i zabawy zimowe oraz sprzęt potrzebny do ich uprawiania,

 • znać zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz numery alarmowe.


Dzieci z grupy IX będą:

 • rozwijać umiejętność wypowiadania się na określony temat, 
 • rozwijać motorykę małą poprzez wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych i prac plastycznych, 
 • doskonalić umiejętność rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, 
 • doskonalić umiejętność liczenia w zakresie 7, 
 • kształtować uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta – recytacja wierszy, śpiewanie piosenek, przygotowanie upominków, 
 • rozwijać umiejętność wnioskowania na podstawie własnych doświadczeń i zaobserwowanych zjawisk dotyczących właściwości śniegu – zabawy badawcze, 
 • poznawać zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz numery alarmowe 

Dzieci z grupy X będą: 

 • Doskonalić umiejętność uważnego słuchania opowiadań 
 • Wyrabiać chęć niesienia pomocy  
 • Doskonalić umiejętność prawidłowego używania zwrotów wczoraj, dziś i jutro 
 • Doskonalić umiejętność dodawania w zakresie 5 
 • Kształtować umiejętność posługiwania się zegarem 
 • Wypowiadać się n/t szacunku do osób starszych 
 • Wzmacniać więzi rodzinne w odniesieniu do święta babci i dziadka 
 • Poznawać litery Z, B, N, S 
 • Poznawać cyfry 5, 6 
 • Poszerzać wiedzę o pojęcia bilon, moneta, waluta 
 • Poznawać wybrane dyscypliny sportowe oraz akcesoria z nimi związane 
 • Rozwijać umiejętność reagowania na kilka sygnałów dźwiękowych 
 • Kształtować umiejętność radzenia sobie z porażką 
 • Rozwijać świadomość istnienia zależności między prawidłowym odżywianiem, aktywnym stylem życia, a zdrowiem