KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia

W  czerwcu...


Dzieci z grupy I będą: 

 • doskonalić umiejętności segregowania, przeliczania, układania rytmów,
 • dowiadywać się, gdzie można spędzić wakacje,
 • poznawać zasady, które należy przestrzegać podczas wypoczynku z rodzicami,
 • doskonalić sprawność ruchową poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe,
 • rozpoznawać zjawiska charakterystyczne dla lata.

Dzieci z grupy II będą:

 • rozpoznawać i nazywać wybrane zwierzęta egzotyczne,
 • rozpoznawać i nazywać zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla lata,
 • porządkować przedmioty wg wzrastającej lub malejącej długości,
 • dokonywać syntezy i analizy sylabowej wyrazu,
 • doskonalić umiejętność skoku obunóż i na jednej nodze,
 • pomagać innym w prostych czynnościach,
 • tworzyć prace przestrzenne,
 • wymieniać wybrane prawa i obowiązki dziecka.

Dzieci z grupy III będą:

 • Poznawać sposoby na ochronę skóry
 • Utrwalać czynności wykonywane podczas kąpieli i mycia włosów
 • toczyć przybory prawą  i lewą ręką
 • utrzymywać równowagę w staniu na jednej nodze
 • kreślić linie spiralne
 • dobierać jednakowe obrazki eksponowane w skróconym czasie
 • rozmawiać o dobrych emocjach
 • aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez całą rodzinę
 • wyszukiwać wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu
 • wyszukiwać jak najwięcej wyrazów zaczynających się podaną głoską
 • kontynuować występujące w danym układzie regularności
 • porównywać objętość
 • eksperymentować z powietrzem
 • poszukiwać dźwięków eksperymentując z różnymi przedmiotami
 • tworzyć prace z wykorzystaniem słomek

Dzieci z grupy IV będą

 • doskonalić umiejętność rzucania do celu
 • doskonalić umiejętność określania kierunków na kartce papieru : prawa strona, lewa strona, góra, dół
 • utrwalać nazwy zwierząt mieszkających na łące
 • poznawać sposoby i powody dla których należy opiekować się zwierzętami 
 • doskonalić umiejętność sprawnego posługiwania się nożyczkami
 • utrwalać zasady higieny, między innymi utrwalać etapy prawidłowego i dokładnego mycia rąk
 • poznawać kolejne etapy rozwoju motyla
 • utrwalać wiedzę na temat członków swojej najbliższej rodziny: wymieniać imiona i wykonywane przez nich zawody
 • poznawać proces powstania książki
 • poznają obraz graficzny cyfry 9 oraz 0 (dzieci chętne)
 • poznają obraz graficzny litery: "Ł" oraz "Z" (dzieci chętne) 

 Dzieci z grupy V będą: 

 • uczestniczyć w zabawach ruchowych,
 • określać zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku na podstawie historyjki obrazkowej „Z wodą trzeba ostrożnie” oraz obrazków przedstawiających właściwe zachowanie się na wakacjach,
 • wspominać przedszkolne dni podczas oglądania prezentacji multimedialnej przedstawiającej zdjęcia z przedszkolnych lat, a także poprzez tworzenie rysunków przedstawiających przedszkolne wspomnienia,
 • świętować dzień taty – przygotowywać dla taty poczęstunek, prezent, śpiewanie piosenki,
 • poznawać prawa dzieci na podstawie tekstu pt.: „Mamy takie same prawa” oraz książki „Król Maciuś I”,
 • doskonalić analizę i syntezę sylabową i głoskową podczas zabaw z literkami,
 • doskonalić umiejętność przeliczania, porównywania ilości i tworzenia zbiorów w zabawach matematycznych „Mniej czy więcej”, „Dodajemy”, „Budujemy wieżę z klocków”, „Cukierkowa zabawa”, „Plażowa piłka”, „Ile czereśni mamy w koszyku?”.
 • uczestniczyć w zabawach badawczych – „Jaki to smak?”, „Co to jest cień?”, „Podstawowe kolory i ich pochodne”, „Żółte jak słońce”, „Jak powstaje kolor zielony?”.
 • wyróżniać charakterystyczne cechy lata oraz dobierać akcesoria służące do ochrony przed silnym działaniem słońca,
 • oglądać mapę Polski, wyróżniać regiony turystyczne; oglądać zdjęcia w Internecie i w książkach,
 • śpiewać piosenki – „Jesteśmy dziećmi”, „Podajmy sobie ręce”, „Hej przedszkole”, „Złap lato za rękę” oraz brać udział w zabawach rytmicznych z wykorzystaniem znanych melodii,
 • doskonalić motorykę małą tworząc prace plastyczne – „Szczęśliwy świat dzieci”, „Tęcza z korków”, „Moje przedszkolne wspomnienia”, „Kolorowe miasto”.

Dzieci z grupy VI będą:

 • Jestem sobie ogrodniczka – bawić w ogrodnika, zapoznawać się z jego pracą 
 • Ruch dziś taki na ulicy – zapoznawać się z bezpieczeństwem na drodze 
 • Kocham moją mamę – kształtować uczucia miłości, szacunku i przywiązania do mamy 
 • Na wiosennej łące – zapoznawać się z mieszkańcami łąki pszczoła, biedronka, konik polny 

Dzieci z grupy VII będą:

 • przygotowywać niespodzianki dla swoich rodziców
 • poszerzać swoją wiedzę na temat roślin i zwierząt polskich łąk
 • wykonywać zabawy badawcze
 • poznawać nowe techniki plastyczne
 • doskonalić aparat artykulacyjny poprzez wierszyki i rymowanki
 • doskonalić spostrzegawczość poprzez dostrzeganie podobienstw i różnic
 • ćwiczyć w parach
 • przeliczać elementy w dostępnym dla siebie zakresie
 • doskonalić motorykę małą w toku zabaw
 • grupować elementy wg określonego kryterium
 • śpiewać piosenki :"Jestem Polką i Polakiem", "Łąka majowa"

Dzieci z grupy VIII będą:

 • rozwijać umiejętność wypowiadania się na określony temat
 • rozwijac wyobraźnię w trakcie słuchania utworów literackich
 • rozwijac zainteresowanie swoim miastem, okolicą, miejscem zamieszkania
 • wzbogacać wiadomości na temat zwierząt zyjących na łące i zwierząt egzotycznych
 • wzmacniać więź uczuciową z rodzicami
 • doskonalić motorykę małą poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych i grafomotorycznych
 • rozwijać wyobraźnię i inwencję twórczą podczas wykonywania prac plastycznych
 • rozwijać zwinność, szybkość oraz sprawność fizyczną podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijać pamięć muzyczną, słowną i ruchową
 • utrwalać zwroty grzecznościowe i sytuacje w jakich je stosujemy
 • doskonalić aparat mowy podczas wykonywania ćwiczeń logopedycznych, artykulacyjnych
 • utrwalać nazwy i kształty figur geometrycznych
 • doskonalić umiejętność liczenia z zastosowaniem liczebników porządkowych

Dzieci z grupy IX będą:

 • Doskonalić mowę 
 • Doskonalić słuch fonematyczny 
 • Zapoznawać się z budowlami charakterystycznymi dla wybranych miast 
 • Przypomną sobie wygląd herbu Łodzi oraz brzmienie Hymnu Łodzi 
 • Kształtować poczucie przynależności narodowej 
 • Przypomną sobie wiadomości o stolicy Polski 
 • Zapoznawać się z wyglądem mapy Polski i Europy 
 • Poznawać wybrane zwierzęta i roślinność majowej łąki 
 • Poznawać wybrane rośliny zielne 
 • Doskonalić umiejętność szeregowania 
 • Dowiedzą się jak prawidłowo stosować słowa wysoki, niski, wyższy od..., niższy od..., tego samego wzrostu 

Dzieci z grupy X będą: 

 • poznawać Prawa Dziecka
 • kształtować szacunek do domowników, poznawać ich przyzwyczajenia, szanować ich czas do wypoczynku i pracy
 • przeliczać elementy w zakresie do 10; dokładać , odkładać elementy tak , by była ich podana liczba
 • porównywać długość i wysokość przedmiotów.
 • rozmawiać nt bezpieczeństwa w czasie wakacji
 • wypowiadać się na temat wierszy, opowiadań, tekstów piosenek
 • doskonalić analizę i syntezę słuchową poprzez wyszukiwanie nowo poznanej głoski ,, H,h ”
 • poznawać kolory pochodne
 • tworzyć pracę plastyczną dowolnymi technikami